Книги Українською Мовою » 💛 Інше » Іліада. Одіссея 📚 - Українською

Читати книгу - "Іліада. Одіссея"

286
0
26.04.22
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книгу онлайн українською мовою "Іліада. Одіссея" автора Гомер. Жанр книги: 💛 Інше. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2. Файли електронних книг - це цифрові файли, які призначені для перегляду на спеціальних пристроях, що відомі як читальні пристрої для електронних книг.

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 ... 290 291
Перейти на сторінку:
стало «яблуком розбрату» і призвело до Троянської війни.

Фея - гавань в Еліді. - XV. 297.

Фіви - а) стобрамні - в Єгипті. - IV. 127; б) семибрамні - в Ееотії. - XI. 263 та ін.; XV. 247.

[569]

Філак - батько Іфікла. - XV. 231.

Філака - місто в Фессалії. - XI. 289; XV. 235.

Філо - служниця Єлени в Спарті. - IV. 125, 133.

Філоктет - славетний стрілець, що одержав лук від умираючого Геракла; брав участь у троянському поході на чолі фессалійського війська, але по дорозі був ужалений змією і з невигойною виразкою залишився на острові Лемносі. Коли на десятому році війни грекам було провіщено, що без Гераклової зброї їм не взяти Іліона, Філок-тета було запрошено до участі в війні, і незабаром від його руки упав Паріс. Міф про Філоктета відбито в трагедіях Есхіла, Евріпіда, Софокла (збереглась лише остання). - III. 190; VIII. 219.

Філомелід - лесбоський володар, якого Одіссей подолав у змаганні. До того Філомелід убивав у кулачному двобої кожного чужоземця, який опинявся в його володіннях. - IV. 343; XVII. 134.

Філотій - пастух кіз, вірний слуга Одіссеїв. - XX. 185, 254; XXI. 240, 388; XXII. 359.

Фінікія - країна, що межує з пасмом Ліванських гір на малоазійському узбережжі Середземного моря (див. Сідон). - IV. 83; XIV. 291.

Фінікіяни (або фінікійці) - народ семітської мовної групи, що жив на сирійському узбережжі Середземного моря і здавна провадив морську торгівлю; від фінікіян греки запозичили свій алфавіт. - XIII. 272, 283; XIV. 287; XV. 415, 455 та ін.

Фоант - син етолійського вождя Андремона. - XIV. 499.

Форкін - а) один з морських богів, батько Фооси, матері Полі-фема. - І. 72; б) названа ім'ям цього божества затока на острові Ітаці. - XIII. 96, 345.

Фракія - країна на узбережжі Босфору та Мармурового моря.

Фрасімед - син Нестора. - III. 414, 442 та ін.

Фроній - батько ітакійця Ноемона. - II. 386; IV. 630.

Фронтій - син Онетора, стерничий Менелая. - III. 281.

Фтія - столиця мірмідонян. - XI. 496.

Фтон - чоловік Полідамни. (Див. прим, до IV. 228.)

Фтоон - один з феаків. - VIII. 113.

Халкіда - місто в Етолії. - XV. 295.

Харібда - міфічне морське страховисько, яке то поглинало хвилі разом з кораблями, то викидало їх, - втілення морського водоворо-ту (див. Скілла). - XII. 104, 235, 428 та ін.; XXIII. 327.

[570]

Харити - вічноюні богині краси і радості, втілення жіночої вродливості. В Римі їх називали граціями. - VI. 18; VIII. 364; XVIII. 194. Хіос - острів у східній частині Егейського моря. - III. 170, 172. Хлоріда - Нелеєва дружина, мати Нестора. - XI. 281, 286. Хромій - син Нелея, брат Нестора. - XI. 286.

Ярдан - ріка на острові Криті. - III. 292.

Ясіон - коханець богині землеробства Деметри, з ревнощів убитий Зевсом. - V. 127.

Ясон, чи Іасон - очолив похід аргонавтів у Колхіду і з допомогою дочки Еета Медеї здобув золоте руно; пізніше кинув Медею, яка стала його дружиною, і вона тяжко помстилася, вбивши його наречену і своїх спільних з ним дітей; загинув Ясон під уламками спорожнілого корабля «Арго», заснувши в його тіні. Міф про Ясона й Медею відбито в трагедіях Евріпіда і Сенеки, а також у творчості багатьох пізніших поетів, художників і композиторів. - XVIII. 246.

Бібліографічні відомості:

Літературно-художнє видання

Гомер

ОДІССЕЯ

Переклад із старогрецької

Головний редактор В. І. Галій Відповідальний за випуск Т. Б. Уліщенко

Художник Б. П. Бублик

Технічний редактор Л. Т. Єна

Комп'ютерна верстка Н. О. Побігайло

Коректор О. М. Кириченко

ISBN 9789660317642

Підписано до друку 11.03.02. Формат 84х108

Папір офсетний. Гарнітура Тип Тайме. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. 30.24. Умов, фарбовідб. 31,08. Облік.-вид. арк. 26.1.

Тираж 10 000 прим. (1-й завод - 2000 прим). Замовлення № 2-276.

ТОВ «Видавництво Фоліо»

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК№ 502 від 21.06.2001 р.

ТОВ «Фоліо»

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК № 683 від 21.11.2001 р.

61057, Харків, вул. Донець-Захаржевського, 6/8

Електронна адреса:

www.folio.com.ua

E-mail: [email protected]

Інтернет магазин «Книга - поштою»

www.bookpost.com.ua

Віддруковано з готових діапозитивів

у ВАТ «Книжкова фабрика "Глобус"».

61012. Харків, вул. Еніельса. 11

Гомер

Г 64 Одіссея / Пер. із старогрецької, примітки, словник імен і назв Бориса Тена; Передмова К. С. Забарила; Худож.-оформлювані Б. П. Бублик, С. І. Прав-дюк. - Харків: Фоліо, 2002. - 574 с. - (Б-ка світ. літ.).

ISBN 966-03-1764-6.

Гомерівський епос складається з двох епопей - «Іліади» і «Одіссеї». У першій із них йдеться про подвиги звитяжців під час Троянської війни. У другій розповідається про повернення Одіссея - одного з героїв Троянської війни - на рідний острів Ітаку та про незвичайні пригоди, які йому довелося пережити. «Одіссея» дихає величавим спокоєм, вона сповнена духовної краси і величі та є завершеним втіленням класичної епопеї. Поема наповнена цікавим побутово-звичаєвим змістом життя стародавніх еллінів, і разом з тим вона нас вводить у казково-фантастичний світ грецької міфології.

Поема відзначається досить складною і довершеною композицією, що свідчить про високий художній рівень, якого досягла поезія Гомерівського часу. «...Окреслені ясними лініями, в прозорому і рівному освітленні стоять і рухаються люди в межах простору, що охоплюється оком; не менш ясні їхні думки й почуття, повністю виражені в слові, гармонійні навіть у стані хвилювання» (Е. Ауербах).

ББК 84(0)3

© Aerius, 2003

1 ... 290 291
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Іліада. Одіссея», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Іліада. Одіссея"