Книги Українською Мовою » 💛 Інше » Українська література 17 століття 📚 - Українською

Читати книгу - "Українська література 17 століття"

270
0
26.04.22
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книгу онлайн українською мовою "Українська література 17 століття" автора Автор невідомий. Жанр книги: 💛 Інше. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2. Файли електронних книг - це цифрові файли, які призначені для перегляду на спеціальних пристроях, що відомі як читальні пристрої для електронних книг.
Електронна книга українською мовою «Українська література 17 століття» була написана автором - Автор невідомий, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB (електронне видання), FB2 (FictionBook 2.0) та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💛 Інше".
Поділитися книгою "Українська література 17 століття" в соціальних мережах: 

В українській літературі 17 століття було часом формування та розквіту літературного стилю бароко. Його предтечею вважається ще Іван Вишенський, але розквітло бароко у творчості Мелетія Смотрицького, Кирила Транквіліона-Старовецького та з появою київської школи. На формування українського бароко найбільше вплинуло відновлення православної ієрархії у 1620 році, заснування київської школи 1615 року та її реформи, проведені митрополитом Петром (Могилою) (1644) і гетьманом Іваном Мазепою (1694). І нові православні ієрархи, і професори Академії були головними представниками бароко, яке іноді звуть «козацьким», що не зовсім вірно, оскільки козаки мають до нього досить віддалене відношення, як в літературі, так і в інших видах мистецтва. Головними митцями були духовні особи, ченці та ієрархи. Звідси і головна відмінність українського бароко від західноєвропейського — його переважно духовний характер.

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 ... 202
Перейти на сторінку:

Мелетій СМОТРИЦЬКИЙ Кирило ТРАНКВІЛІОН-СТАВРОВЕЦЬКИЙ Захарія КОПИСТЕНСЬКИЙ Касіян САКОВИЧ Софроній ПОЧАСЬКИЙ Іоаникій ГАЛЯТОВСЬКИЙ Антоній РАДИВИЛОВСЬКИЙ Лазар БАРАНОВИЧ Олександр БУЧИНСЬКИЙ-ЯСКОЛЬД Іван ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ Петро ПОПОВИЧ-ГУЧЕНСЬКИЙ Данило БРАТКОВСЬКИЙ Климентій ЗІНОВІІВ

бібліотека

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОЖОВТНЕВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII ст.

СИНКРЕТИЧНА ПИСЕМНІСТЬ ПОЕЗІЯ ДРАМАТУРГІЯ БЕЛЕТРИСТИКА

КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 1987

84Ук1

У45

Представленьї полемические, учительно-ораторские, историо-графические, позтические и беллетристическне произведення украинской литературьі XVII в.

РЕДАКЦІЙНА

КОЛЕГІЯ

І. О. Дзеверін (голова)

О. Т. Гончар Ю. Е. Григор’єв (секретар)

B. Г. Дончик

М. Г. Жулинський (заступник голови) П. А. Загребельний

C. Д. Зубков Є. П. Кирилюк О. В. Мишанич

Л. М. Новиченко Д. В. Павличко Ф. П. Погребенник В. М. Русанівський

О. В. Шпильова М. Т. Яценко (заступник голови)

Вступна стаття, упорядкування і примітки В. І. КРЕКОТНЯ

Редактор тому О. В. МИШАНИЧ

Редакція художньої літератури

4702590100-463 передплат„с © Видавництво «Наукова думка», 1987,

М221(04)-87 упорядкування, примітки, передмова

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТ.

XVII століття в історії України — час селянсько-козацьких повстань проти польсько-шляхетського гніту, які переросли в ураган народно-визволь-ної війни 1648--1654 рр: Перемога в цій війні призвела до історичного Переяславського акту возз’єднання українського і російського народів.

Возз’єднання відіграло прогресивну роль у подальшому розвитку всього-східного слов’янства, врятувало український народ від чужоземного поневолення, об’єднало сили українського і російського народів у спільній боротьбі проти чужоземних загарбників і внутрішніх гнобителів.

У результаті російсько-польської війни 1654—1667 pp. лівобережні українські землі, Київ та його околиці, Запоріжжя закріпляються під зверхністю московських самодержців. Східна Галичина, північна Київщина, Волинь знову потрапляють під владу Польщі, Поділля захоплює Туреччина. Південна Київщина і Брацлавщина, розорені воєнними діями і постійними польськими та турецько-татарськими набігами, стають майже безлюдною нічийною зоною. Триває напружений опір татаро-турецькій експансії (російсько-турецька війна 1677—1681 pp.)

Друга половина століття — час гострої внутрішньої класової і політичної боротьби, безкінечних виснажливих усобиць між козацько-старшин-ськими угрупованнями. Визвольна війна розхитала й ослабила феодально-кріпосницьку систему, знищила велике землеволодіння. Після 1654 р. козацька старшина, українська шляхта, вище православне духівництво, монастирі прагнуть відновити феодальну ієрархію і феодальні форми визискування трудящих. Водночас розширюються промисли, ростуть міста, розвивається ремесло і торгівля, колонізуються пустельні «україни», ведеться інтенсивне будівництво.

Бурхливі соціальні зіткнення знаходять вияв і в активному ідеологічному, культурному та художньому житті — в богословській і церковно-політичній полеміці, в просвітницькій діяльності братств, шкіл, друкарень, у творчості архітекторів, художників і музик, в усній народній поезії і літературі.

У XVII ст. основним виразником надій і прагнень народу в словесній творчості залишається усна поезія. Продовжують побутувати і розвиватися всі її жанри, йироблені фольклором попередніх століть. Але тематика цих жанрів істотно доповнюється, у кожному з них виникають нові різновиди, відбуваються зміни в поетиці. Розвивається загальна тенденція до ослаблення умовності, посилення конкретності, збільшення кількості і виразності побутових рис і деталей.

Найхарактерніші для XVII ст. історичні пісні та думи. Походження і розвиток цих жанрів пов’язані з давньоруською епічною традицією, спільною для всіх східнослов’янських народів. Вони споріднені з білоруськими і російськими історичними піснями, з історичним фольклором південних слов’ян, молдаван і румунів, зокрема з юнацькими та гайдуцькими піснями, дойнами тощо.

Українські історичні 1 пісні відзначаються виразною ритмомелодикою, чіткою строфічною побудовою, правильним римуванням. Стихії епосу й лірики зливаються в них у різноманітних пропорціях й формах вияву. їм притаманна прив’язаність сюжетів, мотивів, образів до історичної дійсності, до певного місця і часу, до великих подій і видатних діячів. Як правило, вони виражають настрої мас, хоч в окремих трактовках та оцінках відбиваються іноді позиції різних соціальних і політичних груп. Художній вимисел проявляється головним чином у тлумаченні й освітленні фактів, у розстановці акцентів, у доборі деталей, у зміщенні пропорцій, у застосуванні перебільшень, у використанні традиційних фольклорних характеристик для окреслення нових персонажів тощо. Допускаються анахронізми, сплутування і накладання осіб і подій при дотриманні характерності ситуацій і картин. В основі змісту більшості історичних пісень лежить прагнення народу до звільнення від утисків з боку «чужих» і «своїх» гнобителів, до утвердження соціальної, віросповідної, національної і людської гідності.

Історичні пісні XVII ст. продовжують розвивати тему боротьби народу з татаро-турецькими загарбниками, провідну в історичних піснях XV—XVI ст. Тема ця лишається злободенною впродовж усього XVII ст. Репрезентантом народу, захисником рідної землі, основним героєм пісні є козак. Цим іменем нерідко наділяється кожний борець проти утискувачів і загарбників незалежно від його реальної станової приналежності. Слово «козак» часто застосовується як синонім слова «лицар». Показовий цикл пісень про смерть козака. Історичні пісні відображають також селянсько-козацькі повстання XVI—XVII ст. (пісня про Сулиму, Павлюка й Остряницю). В середині століття виникає цикл пісень про визвольну війну 1648—1654 pp. («Розлилися круті бережечки», «Не дивуйтеся, добрії люди»); про козацьких полководців— Хмельницького, ІІечая, Богупа, Кривоноса; про рядових воїнів, котрі уособлюють героїзм повсталого народу. В історичних піснях другої половини століття розвиваються тема єднання українського і російського народів у боротьбі проти спільних ворогів, зокрема проти турецької і шведської агресії, тема дружби і єдності східнослов’янських народів, тема осудження «нових панів», «дуків-срібляпиків», які прагнуть до збагачення, до панування, йдуть заради цього на зраду. В них як герої оспівуються козацькі ватажки Морозенко, Сірко, Палій.

Специфічним жанром усної словесності, який розвинувся на грані власне фольклору і професійного мистецтва, лишаються в XVII ст. думи 2— епіко-лі-ричнідоеми, які виконувалися народними професійними співцями — кобзарями, лірниками — речитативом, у супроводі гри на кобзі, бандурі, лірі. /Форма дум відзначається нєрівпоскладовістю віршових рядків, астрофіч-ністю, переважанням дієслівних рим, застосуванням постійних епітетів, порівнянь, метафор, фігур. Думи втілюють у своїх сюжетах повчальні епізоди суспільних і сімейно-побутових відносин, оспівують воїнські і громадянські подвиги, високі моральні якості, осуджують зрадництво, корисливість, порушення родинних, корпоративних і дружніх обов’язків. Думи — оригінальний і певного мірою унікальний жанр пізнього фольклорного епосу, який синтезує епічність з ліричністю і драматичністю, породжуючи своєрідні і високі поетичні якості. Це цінний внесок українського народу в світове словесне мистецтво.

У XVII ст. продовжують побутувати і варіюватися думи, які виникли в XV—XVI ст.,— про козака Голоту, про Гапжу Андибера, про Самійла Кішку, про Марусю Богуславку, про трьох братів. Події визвольної війни породжують думи на сучасні сюжети, серед яких виділяється дума про Хмельницького і Барабаша. В XVII ст. думи помітно «повелізуються» — стають популярними побутові сюжети, сімейні теми, мотиви особистої долі («Прощання козака», «Сестра і брат», «Вдова і син»). Характерна поява сатиричних і гумористичних дум («Про вівчаря», «Про тещу»).

У

1 2 ... 202
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Українська література 17 століття», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Українська література 17 століття"