Книги Українською Мовою » 💙 Класика » Байда князь Вишневецький, Куліш П. 📚 - Українською

Читати книгу - "Байда князь Вишневецький, Куліш П."

67
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Байда князь Вишневецький" автора Куліш П.. Жанр книги: 💙 Класика. Наш веб сайт ReadUkrainianBooks.com дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС. Також маєте можливість завантажити книги на свій гаджет у форматі PDF, EPUB, FB2.
Електронна книга українською мовою «Байда князь Вишневецький, Куліш П.» була написана автором - Куліш П., яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Є можливість скачати книгу у форматі PDF, EPUB, FB2 та читати книгу на Вашому гаджеті. Бібліотека сучасних українських письменників "ReadUkrainianBooks.com". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "💙 Класика".
Поділитися книгою "Байда князь Вишневецький, Куліш П." в соціальних мережах: 
Бібліотека сучасних українських авторів "ReadUkrainianBooks.com". Популярні книги українською!!!

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Добавити в закладку:

Добавити
1 2 ... 29
Перейти на сторінку:

(Драма, 1553 - 1564)

ДІЙОВІ ОСО­БИ:Байда, князь Дмитрій Виш­не­вецький.


Тульчинський Самійло, йо­го чу­ра, а потім поб­ра­тим.


Дворяне-побратими.


Посел Мос­ковський.


Посел Ту­рецький.


Панцерний бо­ярин.


Козаки-нетяги.


Козаки-дуки.


Радько Гу­зир, на прізви­ще Ту­рецький Свя­тий.


Хома Пин­дюр, на прізви­ще Плах­та.


Ганжа Ан­ди­бер, гетьман За­по­розький.


Костир, без­ру­кий ко­зак-ха­рак­тер­ник.


Козаки-січовики, ко­за­ки-зи­мов­ча­ки, ко­зацькі чу­ри, гро­мадські мужі, коб­зар, пос­ланці і вістовці.


Великий візир.


Сераскир.


Капудан-баша.


Беглербек.


Замковий ага.


Княгиня Виш­не­вецька,


Байдина ма­ти.


Катруся, її не­бо­га.


Настя Го­ро­ва, шин­кар­ка сте­по­ва.


Настина най­мич­ка.Сцена в Виш­невці над Го­рин­ню, на сте­пу Виш­не­вецько­му, в Ца­риг­раді, на Бос­форі і в Ве­ли­ко­му Лузі.


ПРОЛОГ

Три сотні й два де­сят­ки літ ми­ну­ло,


Як згас у му­ках дух прав­ди­вий Бай­ди,


А сер­це в нас ли­царське не зас­ну­ло:


Так са­мо на землі жа­дає прав­ди.


Боронючи на­род­ну Гіпок­ре­ну, [1]


Духовну зброю без ус­тан­ку но­сим


І се на ли­цедійную аре­ну


Свою бор­бу за прав­ду пе­ре­но­сим.


О му­зо Мельпо­ме­но, [2] прав­ди ма­ти!


Дай нам тобі дос­той­но пос­лу­жи­ти,


Народний дух з за­не­па­ду підня­ти,


Гасителів йо­го по­со­ро­ми­ти


Нехай ве­ли­ка, лю­ба нам тінь Бай­ди


Од нас ли­ця сво­го не од­вер­тає,


Нехай приз­нає в нас ге­роїв прав­ди


І на бор­бу свя­ту бла­гос­лов­ляє!
АКТ ПЕРВИЙСЦЕНА ПЕРВАВишневець. Дуб­ро­ва під зам­ком.


Виходить Бай­да, за ним Тульчинський з коб­зою.Байда


У ме­не в гру­дях сер­це б'ється рівно…


Султане, ціса­рю, ко­ро­лю, ца­рю!


Ваш гнів ме­не довіку не зля­кає


І ваші ми­лості ме­не не куп­лять.


Чи жизнь, чи смерть, чи рай, чи пек­ло лю­те,


Про все бай­ду­же Байді За­по­рож­цю.


Обійме смерть він, жар­ко поцілує,


Коралями кістяк її зак­ра­сить


І заквітчає го­ло­мо­зу пиш­но.


А жизнь - мов око­ви­тої горілки


Коряк жем­чуж­но-бульбаш­ної вип'є…


Чого ж хо­роб­ре, рівно­ва­ге сер­це


Злякалося хмур­них очей діво­чих,


Їх пог­ля­ду сум­но­го та гнівно­го?


Великого коліна ти па­нят­ко,


Княжа Ост­розьке, Ізяславська вітка… [3]


Я - Руський князь з Оле­га й Свя­тос­ла­ва,


Що Ца­риг­ра­дом пиш­ним ко­ло­ти­ли.


Твої маєтності… Я маю ширші.


Мій Виш­не­вець по­веліває світом:


Велить сул­та­нові бла­га­ти Бай­ду,


Цареві - зва­ти в гості гай­да­бу­ру.


Та ма­ти си­на з до­му про­га­няє


І тур­чи­ном, і мос­ка­лем ля­кає…


Гей, заспівай­мо, чу­ро, про ко­зацт­во,


Про на­ше вольне, як наш дух, ли­царст­во!


(Бере в Тульчинсько­го коб­зу).Співають:


Гомін, гомін по дуб­рові… [4]


Туман по­ле пок­ри­ває…


Мати си­на про­га­няє:


"А йди, син­ку, пріч від ме­не,


Нехай те­бе тур­чин візьме".-


"Мене, не­не, тур­чин знає,


Сріблом-злотом наділяє".


Гомін, гомін по дуб­рові…


Туман по­ле пок­ри­ває…


Мати си­на про­га­няє…


"А йди, син­ку, пріч від ме­не,


Нехай те­бе мос­каль візьме".-


"Мене, не­не, мос­каль знає,


Давно в гості зак­ли­кає.


А в мос­ка­ля доб­ре жи­ти:


Ласо їсти, гірко пи­ти,


Бусурмена в полі би­ти…"Тульчинський


Мій кня­зю й батьку! на твоїй до­саді


Будує чу­ра твій свою надію.


Заручено те­бе ще ма­лолітком,


І дух ко­зацький не злю­бив не­волі.


Тобі здається, на­че рідна ма­ти


Тебе при­му­сом з до­му про­га­няє,


І мо­ло­децьке сер­це вольне, гор­де


До іншої, до кра­щої па­лає.


Для ме­не ж над Кат­ру­си­ну уро­ду


Нема кра­си, ні лю­бо­го зви­чаю:


Мені Кат­ру­ся - мов зо­ря в по­го­ду,


Мов чис­та бла­говісна квітка з раю.Байда


(загадавшись, пе­ре­би­рає стру­ни. Співає).


Летить орел про­тив сон­ця,


Згорда по­зи­рає:


Хто не знає за­ко­хан­ня,


Той щас­тя не знає.


Пливе ко­зак че­рез мо­ре,


В морі по­то­пає:


Хто не знає за­ко­хан­ня,


Той жур­би не знає.Ні, стру­ни сі ос­лаб­ли, заніміли


В моїм бу­янні кримськи­ми сте­па­ми,


В го­нит­вах за пруд­кою та­тар­вою,


За ди­ки­ми бах­ма­та­ми-вітра­ми. [5]


Одна стру­на дзвінить по­туж­но в ме­не,


Мов те піро ор­ли­не про­тив бурі;


Мов Чор­не мо­ре грає-заг­лу­шає


Всі інші співи на моїй бан­дурі.(Співає).


Гомін, гомін по дуб­рові…


Туман по­ле пок­ри­ває…


Мати си­на про­га­няє…Виходить кня­ги­ня Виш­не­вецька з Кат­ру­сею.Княгиня


Мій ор­ле си­ну! де твій ро­зум дівся?


Щоб я те­бе та з до­му про­га­ня­ла!


Жене те­бе не ма­ти з до­му, син­ку,


А вольна во­ля, са­мохіть ко­зацька,


Що на Ни­зу, мов бо­лесті, наб­рав­ся,


Проявою в Литві й на Русі став­ся.Байда


Моєї бо­лесті, го­луб­ко-не­не,


Козацтво ни­зо­ве не знає звіку.


Воно ко­ралі, жем­чу­ги ту­рецькі


Дарує з жар­ту сте­повій шин­карці.Княгиня


А ти ж хіба не з жар­ту, син­ку, співом


Про лю­бощі сумні - гаї спов­няєш?


Невже ти справді су­мом тим су­муєш,


Що ним лу­на пісень твоїх лу­нає?


Ще, як зму­ро­ва­но зам­кові му­ри,


Вони пісень та­ких сум­них не чу­ли…


Чого тобі, мій син­ку, су­мо­ва­ти


І сер­цю неньки ту­ги зав­да­ва­ти?Байда


Не сум, а жаль бе­ре ме­не ве­ли­кий


На той гнівли­вий та по­ну­рий пог­ляд.


Ніхто не смів на ме­не так ди­ви­тись,


Ні пиш­ний моск­ви­тин, ні тур­чин буч­ний,


І я ні пе­ред ким очей не зни­зив,


А тут по­чув не­мов­би страх у серці.


Я зро­ду ще ніко­го не ля­кав­ся,


А тут чо­гось мій дух за­ко­ли­хав­ся.Княгиня


О си­ноч­ку! то се тобі в Ост­розі


Княгиня Ілліна да­ла роз­маю?


Чи, мо­же, тир­ли­чем те­бе поїла [6]


І до доч­ки твій дух при­во­ро­жи­ла?


Я ж ду­ма­ла, що ти шут­куєш з на­ми,


А ти до Гальшки лю­бо­ща­ми ди­шеш,


До ка­то­лич­ки сер­деньком па­лаєш,


Заручену свою за­був­ши до­ма!


Хіба ж на те Кат­ру­сю я пес­ти­ла,


Щоб во­рог мій із неї насміявся?Тульчинський тим ча­сом го­во­рить Кат­русі мімікою про лю­бощі. Во­на відка­зує мовч­ки, що мислі її на небі.Байда


Хто во­рог твій, ма­ту­сю?Княгиня


Та Кос­тецька,


Та ляхівка невірна, що відби­ла


Острозького Іллю в сест­ри моєї,


У бідної чер­ниці. Не гріхом би,


Ладом хо­ро­шим і зви­чаєм доб­рим


Вона б на світ Кат­ру­сю по­яви­ла.


Зав'яла квітка, вмер­ла бідо­лаш­на,


В чер­нецтві со­ром свій дівоцький скрив­ши.


Я патріархові за розрішеннє [7]


Та за за­ру­чи­ни да­ла сто гри­вень, [8]


І ти по­ки­ну­ти Кат­ру­сю хо­чеш


Задля тієї Гальшки?Катруся


Паньматусю!


Моя кня­ги­не, со­неч­ко сирітське!


Не жур йо­го і не вгру­щай за ме­не.


Я му­шу гріх тяж­кий спо­ку­то­ва­ти,


Волосяним руб­ком чо­ло зв'яза­ти. [9]Княгиня


Ти? в мо­нас­тир іти? Ти, пиш­на вро­до,


Людського ви­ду квітко світо­зар­на!


Ти в келію лю­бов мою за­чи­ниш,


Постами та бдіннєм її за­му­чиш?Катруся


Не я, кня­ги­не, рідна ма­ти бу­де


Пости пос­ти­ти, довгі ночі бдіти.


Вона свою вло­жи­ла в ме­не ду­шу,-


Її ду­ша под­виж­ницт­ва жа­дає.


Бо по но­чам, як місяць се­ред не­ба


Із зо­ря­ми ве­де ти­ху роз­мо­ву,


Я в сяєві йо­го вба­чаю

1 2 ... 29
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Байда князь Вишневецький, Куліш П.», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Байда князь Вишневецький, Куліш П."